เครือข่ายของเรา

สายตรงผู้บริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
งบประมาณ อบต.
ปฏิทินกิจกรรม
กุมภาพันธ์ 2564
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564


  หน้าแรก     สภาพสังคม 

สภาพสังคม
สภาพสังคม  

.  สภาพทางสังคม

                3.1  การศึกษา

                - โรงเรียนประถมศึกษา  จำนวน  2  แห่ง  ได้แก่  โรงเรียนวัดเนินโพธิ์  และโรงเรียนวัดเสม็ดงาม

                - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน  2  แห่ง  ได้แก่  หมู่  1  และหมู่ที่  11

3.2  สถาบันและองค์กรทางศาสนา

                วัด จำนวน  3  แห่ง  ได้แก่  

-  วัดทรายงาม    หมู่ที่  1  บ้านเกาะพลอง

-  วัดเนินโพธิ์     หมู่ที่  9  บ้านเนินโพธิ์บน

-  วัดเสม็ดงาม    หมู่ที่ 10  บ้านเสม็ดงาม

3.3  สาธารณสุข

                โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  จำนวน  2   แห่ง  ได้แก่

                - รพ.สต.หนองบัว             ตั้งอยู่หมู่ที่  1  ตำบลหนองบัว   อำเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี

                - รพ.สต.บ้านเสม็ดงาม     ตั้งอยู่หมู่ที่  11 ตำบลหนองบัว  อำเภอเมืองจันทบุรี   จังหวัดจันทบุรี

                อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ  ร้อยละ  100

                3.4  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                สถานีตำรวจ         1  แห่ง  (สถานีตำรวจชุมชนตำบลหนองบัว)

 

การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์บริการ
บริการออนไลน์
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.236.58.220
คุณเข้าชมลำดับที่ 544,953

การให้บริการ
งานบริหารบุคคล
แบบประเมิน
แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
ม.4 ต.หนองบัว อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000
Tel : 0-3949-8028   Fax : 0-3949-8029
Email : www.sao-nongbua.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.