ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เมษายน 2563
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 5 เมษายน 2563


  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
                       1 ธันวาคม 2562 นายกสมโภชน์ ชินวงค์ นายก อบต.หนองบัว นำพนักงาน อบต.หนองบัว ร่วมกิจกรรมโครงการสานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดจันทบุรี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร.10 ณ บริเวณคลองภักดีรำไพ  
                       วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562  นายสมโภชน์  ชินงค์  นายก อบต.หนองบัว  นำพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง  เข้าร่วมพิธีตักบาตรอาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ประจำปีพุทธศักราช 2562  ณ บริเวณสนามหน้ากองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ค่ายตากสิน  อ.เมืองจันทบุรี  จ.จันทบุรี
                      วันที่ 4 ธันวาคม 2561 นายกสมโภชน์ ชินวงค์ นำพนักงาน อบต.หนองบัว ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.9 วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยใส่บาตรพระสงฆ์จำนวน 89 รูป และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ บริเวณสวนพฤศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร ๙ บ้านเสม็ดงาม ต.หนองบัว
                      วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 นายสมโภชน์ ชินวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว นำสมาชิกสภา อบต.หนองบัว พนักงาน อบต.หนองบัว ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองบัว ผู้นำชุมชน และชาวบ้าน ร่วมกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) โดยการเก็บขยะและตัดหญ้าข้างทางถนนญาณวิโรจน์ ตั้งแต่บริเวณหน้าสำนักงาน อบต.หนองบัว ถึง สุดเขตบริเวณ ม.8 ติดต่อตำบลคมบาง
                      วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 นายกสมโภชน์ ชินวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว และนายกจิรชัย เขาหนองบัว นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ผู้นำชุมชุนตำบลหนองบัว แกนนำ อสม.ตำบลหนองบัว เข้าร่วมกิจกรรม"ชุมชนเข้มแข็ง เอาชนะยาเสพติดสู่สังคมที่ยั่งยืน ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี" โดยมี นายสมชาย ลี้วงศกร นายอำเภอเมืองจันทบุรี ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว
                      วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 นายสมโภชน์ ชินวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว นำพนักงาน อบต.หนองบัว และสมาชิก อบต. ร่วมกิจกรรมโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม "กิจกรรมปลูกปอเทืองเนื่องในวันดินโลก" โดยการหว่านเมล็ดพันธุ์และกลบดิน ปลูกต้นปอเทือง ณ บริเวณสองข้างทางถนนสายอู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ม. 10 บ้านเสม็ดงาม เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่สวยงาม
                      วันที 14 พฤศจิกายน 2561 นายสมโภชน์ ชินวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว นำสมาชิกสภา อบต.หนองบัว พนักงาน อบต.หนองบัว ผู้นำชุมชน และชาวบ้าน ร่วมกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) โดยการเก็บขยะและตัดหญ้าข้างทางถนนญาณวิโรจน์ ตั้งแต่บริเวณสะพานคลองภักดีรำไพถึงหน้าสำนักงาน อบต.หนองบัว
                     วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 นายสมโภชน์ ชินวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว นำพนักงาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนา ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561" ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
                    วันที่ 22 ตุลาคม 2561 นายสมโภชน์ ชินวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว นำพนักงานเข้าร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์ “สวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.๙” ณ บ้านเสม็ดงาม ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  
                     วันจันทร์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ บ้านเสม็ดงาม ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์ “สวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.๙” โดยมี นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะทูตานุทูต สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และประชาชนจังหวัดจันทุบรี เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ โอกาสนี้ ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมแผ่นศิลาฤกษ์ ทรงวางพลอย ๙ สี และทรงโปรยดอกไม้ จากนั้น เสด็จฯ ไปทรงปลูกต้นไม้ จำนวน ๓ ต้น ได้แก่ ต้นรังกะแท้ ต้นหงอนไก่ทะเล และต้นใบพาย และเสด็จฯ ไปทรงตัดแถบแพรปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ พร้อมทั้งทอดพระเนตรนิทรรศการเกี่ยวกับสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.๙ แผ่นศิลาที่แกะสลักพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งประชาชนได้ร่วมกันจัดทำขึ้นเพื่อประดิษฐานในสวนพฤกษศาสตร์ ก่อนเสด็จฯ กลับ
                    วันที่ 17 กันยายน 2561 กองงานในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักพระราชวัง ได้กำหนดประชุมหารือและตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี โดยกองงานใพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้เดินทางโดยรถยนต์ไปยังสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.๙ บ้านเสม็ดงาม ตำบลหนองบัว ลงตรวจพื้นที่และประชุมสรุป
                    วันที่ 12 กันยายน 2561 นายสมโภชน์ ชินวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้เข้าร่วมประชุมการเตรียมการรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินพิธีวางศิลาฤกษ์สวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 และได้ลงพื้นที่ดูความคืบหน้าของสถานที่จัดดำเนินการ พร้อมทั้งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
                   วันที่ 31 สิงหาคม 2561 นายสมโภชน์ ชินวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว และพนักงาน อบต. หนองบัว ร่วมกิจกรรมโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกราชพฤกษ์เพื่อพ่อ จังหวัดจันทบุรี ณ บริเวณริมคลองภักดีรำไพทั้งสองฝั่ง โดย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้ปลูกต้นราชพฤกษ์ต้นที่ 290
                   วันที่ 12 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ร่วมกับ โรงเรียนวัดเนินโพธิ์ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ บริเวณโรงเรียนวัดเนินโพธิ์ หมู่ ๙ ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
                   วันที่ 7 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการดำเนินการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 สภานิติบัญญัติแห่งชาาติ โดยมี พลเรือเอก ธราธร ขจิตสุวรรณ กำหนดเดินทางลงพื้นที่เพื่อศึกษารายละเอียดสภาพพื้นที่ในการก่อสร้างพลับพลาที่ประทับ สำหรับประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ ในการสร้างสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 บริเวณป่าชายเลนบ้านเสม็ดงาม ต.หนองบัว อ.เมือง จ.จันทบุรี  
                  วันที่ 25 กรกฏาคม 2561 พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานกรรมการ โครงการพลิกฟื้นคืนป่าสู่ธรรมชาติ ได้ลงพื้นที่ป่าชายเลนบ้านเสม็ดงามเพื่อเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์พฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9
                 วันที่ 23 กรกฏาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "ทำความดีด้วยหัวใจ" โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนสุขุมวิท ตั้งแต่เส้นรอยต่อคลองนารายณ์-คมบาง บริเวณจากปากซอย 99 ต.คมบางถึงจุดแยกบ้านหนองขอน รวมทั้งสิ้น 5.3 กิโลเมตร
                วันที่ 22 มิถุนายน 2561 นายกสมโภชน์ ชินวงค์ นำพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมกับชาวบ้านเสม็ดงาม พัฒนา ณ ศูนย์เรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนบ้านเสม็ดงาม ต.หนองบัว
               16 มิถุนายน 2561 นายสมโภชน์ ชินวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ร่วมลงนาม MOU ตามโครงการ TOT YOUNG CLUB ปี 2561 ภายใต้ชื่อ เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ ชุมชนสองฝั่งคลอง-บ้านเสม็ดงาม อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
              14 มิถุนายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ร่วมกับ รพ.สต.หนองบัว , รพ.สต.บ้านเสม็ดงาม ,เทศบาลตำบลหนองบัว,ชมรม อสม.ต.หนองบัว ,อสม.บ้านเสม็ดงาม , ชมรมผู้สูงอายุหนองบัวงาม,ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต.หนองบัว ร่วมกิจกรรมณรงค์ป้องกันยุงลาย ภายในตำบลหนองบัว

 

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.233.215.196
คุณเข้าชมลำดับที่ 422,554


 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อ.เมือง จ.จันทบุรี
Tel : 0-3949-8028  Fax : 0-3949-8029
Email : www.sao-nongbua.go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved. 
adıyaman escort konya escort ordu escort samsun escort eskişehir escort kocaeli escort istanbul escort izmir escort niğde escortmersin escort mardin escort