เครือข่ายของเรา

สายตรงผู้บริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
งบประมาณ อบต.
ปฏิทินกิจกรรม
มีนาคม 2564
อา พฤ
28 1 2 3 4 5 6
7 8 910 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 9 มีนาคม 2564


  หน้าแรก     คู่มือประชาชน 
คู่มือประชาชน
คู่มือประชาชน  
     การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเปิดอ่าน
     การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการเปิดอ่าน
     การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์เปิดอ่าน
     การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารฯพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม.เปิดอ่าน
     การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารฯพื้นที่เกิน 200 ตร.ม.เปิดอ่าน
     การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารฯพื้นที่เกิน 200 ตร.ม.เปิดอ่าน
     การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเปิดอ่าน
     การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเปิดอ่าน
     การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่เปิดอ่าน
     การรับชำระภาษีป้ายเปิดอ่าน
     การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินเปิดอ่าน
     การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ)ห้างหุ้นส่วนสามัญฯกิจการร่วมค้าเปิดอ่าน
     การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)ห้างหุ้นส่วนสามัญฯและกิจการร่วมค้าเปิดอ่าน
     การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)ห้างหุ้นส่วนสามัญฯ และกิจการร่วมค้าเปิดอ่าน
     การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ)ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศเปิดอ่าน
     การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศเปิดอ่าน
     การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศเปิดอ่าน
     การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ)ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนเปิดอ่าน
     การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนเปิดอ่าน
     การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนเปิดอ่าน
     การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)บุคคลธรรมดาเปิดอ่าน
     การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)บุคคลธรรมดาเปิดอ่าน
     การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา 39ทวิเปิดอ่าน
     การแจ้งรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 39ทวิเปิดอ่าน
     การแจ้งดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 39ทวิเปิดอ่าน
     การแจ้งก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 39ทวิเปิดอ่าน
     การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถฯ ตามมาตรา 34เปิดอ่าน
     การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร ตามมาตรา 33เปิดอ่าน
     การขอใบรับรองการก่อสร้างฯ ตามมาตรา 32เปิดอ่าน
     การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22เปิดอ่าน
     การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21เปิดอ่าน
     การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 21เปิดอ่าน
     การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างฯเปิดอ่าน
     การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคารเปิดอ่าน
     การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงานเปิดอ่าน
     การแจ้งถมดินเปิดอ่าน
     การแจ้งขุดดินเปิดอ่าน
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์บริการ
บริการออนไลน์
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.238.186.43
คุณเข้าชมลำดับที่ 549,852

การให้บริการ
งานบริหารบุคคล
แบบประเมิน
แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
ม.4 ต.หนองบัว อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000
Tel : 0-3949-8028   Fax : 0-3949-8029
Email : www.sao-nongbua.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.